Obviněný

(Přesměrováno z Obvinění)
Přejít na: navigace, hledání

Obviněný je nejobecnější označení předpokládaného pachatele trestného činu, o jehož skutku se vede trestní řízení. Obviněný je stranou trestního řízení.

Tento termín je často zaměňován s pojmem obžalovaný, jenž však má v českém právu užší význam: obžalovaným se obviněný stává až dnem, kdy soud nařídí hlavní líčení, v němž se bude projednávat obžaloba. Současná právní úprava neumožňuje vést trestní řízení bez znalosti předpokládaného pachatele (tzv. řízení ve věci).

V angloamerickém právu je několik druhů obvinění (angl. charge):[1][2]

  1. obžaloba (angl. indictment), kterou v USA vydává velká porota, nebo
  2. informace (angl. information) je na rozdíl od obžaloby bez velké poroty, tj. přímo od prokurátora,[3] a její přípustnost posoudí soudce
  3. stížnost (angl. complaint), která musí být předběžně projednána soudcem.[4] Jedná se o vylíčení skutkové podstaty pod přísahou.[5] Není dostatečná v pokračování trestního řízení po zadržení obviněného ze zločinu.

Stížnost lze tedy přirovnat k obvinění v české trestním řádu, informaci obžalobě a obžalobu obžalobě přijaté soudem.[6]

Součástí přípravného řízení je slyšení (angl. arraignment) obviněného.