Odluka církve od státu

Přejít na: navigace, hledání

Odluka církve od státu je takové uspořádání vzájemných vztahů, v němž se Církev neliší od jiných spolků. Jejím opakem je státní (angl. established) Církev.

K typickým státům s odlukou církve od státu patří Francie a USA, k státům se státní církví nebo náboženskou společností patří Anglie, Stát Israel a Království Saúdské Arábie; historicky Francie po konkordátu z roku 1801. V ČR sice odluka církve od státu neproběhla, ale stát není vázán na některé konkrétní vyznání. Důsledkem odluky státu a církve je laicisace školství. Náboženská výchova ve školách tak není povinná.

Hnutí za odluku církve od státu začíná v osvícenství a našlo svůj výraz v americké a francouzské revoluci. Svého vrcholu dosáhlo po I. vatikánském koncilu, který byl urážkou liberalismu. V Německu protestantský kancléř Bismarck zahájil dne 8. července 1871 Kulturkampf (kulturní boj německého národa proti římanství) pod heslem Los von Rom (Pryč od Říma). Jeho symbolem byl vyhnání jesuitů ze země, které trvalo až do roku 1917. Konflikt byl dále eskalován májovými zákony z roku 1873. Církev jejich autory proklela. Bismarck však pokračoval a zavedl povinný občanský sňatek, další symbol odluky církve od státu. Nastal massový exil katholických prelátů, kterým byl v reakci zapovězen návrat do země. Vrcholem byl katholický atentát na kancléře dne 14. července 1874 a zrušení všech klášterů. Reakcí lidu bylo zdvojnásobení počtu klerikálních poslanců ve volbách v roce 1874. Konflikt byl formálně ukončen v roce 1887.

Ve Švýcarsku byl zákaz působení jesuitů zakotven v ústavě z roku 1874. Ve Francii byl za III. republiky klerikalism symbolem royalismu. V roce 1880 byli rozpuštěni jesuité, Ferryho zákony z let 1881–82 laicisovaly školství, zavedly povinný církevní sňatek a umožnily rozvod (rozluku) manželství. Spolčovací zákon z roku 1901 rozpustil téměř všechny řeholní řády. V roce 1905 byl přijat zákon o odluce státu a církve – o totální laicisaci státu.

V Německu byla odluka církve od státu dovršena výmarskou ústavou, nicméně jednotlivé státy mohly tyto záležitosti upravit jinak. V roce 2000 byla provedena odluka Švédska od lutheránské církve.