Odpustek

Přejít na: navigace, hledání

Odpustek (lat. indulgentia, angl./fr. indulgence, něm. Ablaß) je v kanonickém právu prominutí "časných trestů" (tj. pokání) za vyznané hříchy, jež si kajícník kupuje splněním určitých, zpovědníkem stanovených podmínek, nejčastěji ve formě částky v penězích zaplacené na určitý církevní účel.

Právo udělovat odpustky nemá každý zpovědník, ale jen ten, kdo k tomu má dovolení papeže nebo toho, komu papež takové právo delegoval.

Praxe udělování odpustků se v průběhu církevních dějin měnila a byla jedním z důvodů reformace. Dnes římskokatholická církev k udělování odpustků přistupuje zdrženlivěji než v minulosti.

Vizte též