Opilství

Přejít na: navigace, hledání

Opilství (něm. Rauschdelikt – tento termín se užívá i v hovorové češtině) podle § 201a trestního zákona se dopustí ten, kdo se – byť z nedbalosti – přivede konsumací nebo aplikací návykové látky do stavu nepříčetnosti, v němž se pak dopustí jednání, jež má jinak znaky trestného činu.

Trestem je až osm let odnětí svobody, ledaže předmětný trestný čin je mírněji trestný; v takovém případě se užije sazba tohoto trestného činu.

Výjimkou je situace, kdy si pachatel přivodil stav nepříčetnosti přímo s úmyslem trestný čin spáchat, např. se napil "na kuráž". Za takových okolností se k nepříčetnosti pachatele nepřihlíží a je vyvozena trestní odpovědnost stejně, jako kdyby nepříčetný nebyl.

Tato skutková podstata řeší postih skutků, které by jinak nemohly být přes svou evidentní společenskou nebezpečnost posouzeny jako trestný čin, neboť nepříčetnost trestní odpovědnost zásadně vylučuje a samotná konsumace nebo aplikace návykové látky trestná není.

Vizte též