Přílepek

Přejít na: navigace, hledání

Přílepek (angl. legislative rider) je neoficiální označení pro pozměňovací návrh, jímž se k zákonu připojí právní úprava týkající se zcela jiné legislativní materie. Tím, že "přílepek" má formálně status pozměňovacího návrhu, nemusí projít tak složitým legislativním procesem, jako kdyby byl podán formou řádné předlohy; právě v tom spočívá jeho atraktivita.

Dosud nejbizarnějším pokusem o přílepek byl záměr nechat tímto způsobem schválit v r. 2003 celý správní řád.

Ústavní soud označil v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 77/06 praxi přílepků za neústavní[1], je však poměrně tolerantní k případům, kdy se dá nalézt určitá, byť vzdálená, souvislost mezi základním a "přilepeným" zákonem.