Příspěvková organizace

Přejít na: navigace, hledání

Příspěvková organizace je institut (post)kommunistického práva, který nahradil tradiční samostatný veřejný ústav. Na rozdíl od rozpočtové organizace, která byla přejmenována, příspěvková organizace v českém právu přežívá doposud.

Pojem příspěvková organizace byl zaveden vyhláškou ministra financí č. 84/1958 Ú. l., o rozpočtovém řádu národních výborů. Čl. 15 odst. 2 vládní vyhlášky č. 78/1960 Sb., o rozpočtovém řádu národních výborů, je definoval jako "organizace, které plní veřejné úkoly".

V českém právním řádu existuje několik samostatných veřejných ústavů, které de iure nejsou příspěvkovými organisacemi:

  1. Česká filharmonie jako státní orchestr zřízený dekretem č. 129/1945 Sb. a
  2. Národní galerie v Praze zřízená zákonem č. 148/1949 Sb.

Vizte též