Rozpočtová organizace

Přejít na: navigace, hledání

Rozpočtová organizace je institut kommunistického práva, který nahradil tradiční nesamostatný veřejný ústav. V roce 2000 byly rozpočtové organizace transformovány na organizační složky státu (zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) a organizační složky jiných veřejnoprávních korporací (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a byla jim odebrána právní subjektivita.

Pojem rozpočtová organisace byl zaveden vládním nařízení č. 41/1952 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady). Jeho § 6 odst. 1 písm. b) definoval rozpočtové organisace jako "ústřední úřady, jejich hlavní správy, ostatní úřady, národní výbory, jejich referáty, soudy, prokuratury, zařízení a organisace, pro jejichž činnost se zajišťují finanční prostředky ve státním rozpočtu a které hospodaří s těmito prostředky podle rozpočtů pro ně schválených".

Vizte též