Per mensem

Přejít na: navigace, hledání

Per mensem (zkratka p. m.) je latinská frase označující "měsíčně", "za měsíc".

Používá se nejčastěji při specifikaci úrokové sazby.

Pro zjednodušení se někdy ve smlouvách pracuje s právní fikcí, že měsíc má 30 dnů a rok je tvořen dvanácti takovými měsíci, takže má 360 dnů.

Vizte též