Pobuřování

Přejít na: navigace, hledání

Pobuřování podle § 100 komunistického trestního zákona byl trestný čin, kterým byly postihovány verbální projevy odporu proti totalitnímu režimu.

Dopustil se ho ten, kdo "z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky nejméně dvě osoby pobuřoval proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky, proti její územní celistvosti, obranyschopnosti nebo samostatnosti, nebo proti spojeneckým nebo přátelským vztahům republiky k jiným státům", nebo kdo takovému jednání napomáhal tím, že je umožnil.

Trest byl stanoven podle závažnosti a okolností skutku od šesti měsíců až do pěti let odnětí svobody.

Trestné činy podle tohoto ustanovení byly k 1. červenci 1990 rehabilitovány zákonem č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci.

Vizte též