Právní dějiny

Přejít na: navigace, hledání

Právní dějiny jsou oborem dějin, které se zabývají vývojem práva a státovědou v historické perspektivě.

Nejdůležitějším odvětvím právních dějin je římské právo, v českém kontextu české státní právo. Na českých právnických fakultách je na právní dějiny kladen přehnaný důraz, což se setkává s kritikou studentů. Je to dědictví romatického 19. století, kdy německé právo bylo jako součást I. státnice jedním z nejdůležitějších předmětů.[1]

Kommunistické právo

Právní dějiny věnují naprosto nedostatečnou pozornost kommunistickému právu. Vůbec nereflektují neúčelné změny terminologie.

Vizte též

Prameny a literatura