Privilegovaná skutková podstata

Přejít na: navigace, hledání

Privilegovaná skutková podstata popisuje takové okolnosti spáchání trestného činu, při jejichž splnění trestní zákon stanoví mírnější trest, než který musí být uložen pro základní skutkovou podstatu.

Tyto zvláštní okolností uznává platný trestný zákon v jediném případě, u trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou; za tento trestný čin je stanovena trestní sazba od tří do osmi let odnětí svobody. Kdyby tato privilegovaná skutková podstata neexistovala, musel by soud takový skutek posuzovat podle § 219 odst. 2 písm. e) trestního zákona, tzn. jako kvalifikovaný trestný čin vraždy s trestní sazbou od dvanácti let odnětí svobody po výjimečný trest.

Vizte též