Výjimečný trest

Přejít na: navigace, hledání

Výjimečný trest je – nikoli ve všech právních řádech používaný – pojem, pokrývající skupinu nejtěžích trestů, které mohou být pachateli trestného činu uloženy.

V České republice je výjimečným trestem trest odnětí svobody od 15 do 25 let a trest doživotní, který nahradil do r. 1990 užívaný trest smrti.

Pro uložení výjimečného trestu je zapotřebí, aby společenská nebezpečnost činu byla velmi vysoká nebo aby byla možnost nápravy pachatele obzvláště ztížena; ještě přísnější podmínky platí pro uložení doživotního trestu (viz článek Odnětí svobody na doživotí).

Výjimečný trest lze uložit pouze za následující trestné činy:

Další trestné činy, za které je možno uložit výjimečný trest, se týkají případů stavu ohrožení nebo válečného stavu a zvláštní skupiny trestných činů vojenských. Jsou to konkrétně tyto trestné činy: záškodnictví, vyzvědačství, válečná zrada, zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků, používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje, válečná krutost, persekuce obyvatelstva, plenění v prostoru válečných operací, neuposlechnutí rozkazu, zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti, násilí vůči nadřízenému, vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby, zběhnutí, porušování povinností strážní služby, porušování povinností služby při obraně vzdušného prostoru, ohrožování morálního stavu jednotky, porušování služebních povinností, zbabělost před nepřítelem, nesplnění bojového úkolu, opuštění bojových prostředků a vydání bojových prostředků nepříteli.

U mladistvých je obdobou výjimečného trestu výjimečné trestní opatření.

Vizte též