Vlastizrada

Přejít na: navigace, hledání

Vlastizrada podle § 309 trestního zákoníku 40/2009 Sb. je trestný čin, jehož se dopustí občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru, záškodnictví nebo sabotáže.

Pachateli hrozí trest odnětí svobody od 15 do 20 let nebo výjimečný trest.

Laici, zejména novináři, tento trestný čin někdy zaměňují s velezradou, což je v samostatné ČR termín pro odůvodnění impeachmentu prezidenta. Ke zmatení přispívá to, že stalinistický trestní zákon 86/1950 Sb. označil zhruba obdobný „trestný čin proti základům republiky“ v § 78 velezrada a v 50. letech za něj byla odsouzena řada odpůrců režimu (k 10 až 25 letům nebo doživotí, za přitěžujících okolností trest smrti; nadto propadnutí majetku nebo ztráta občanství).[1] Až socialistický trestní zákon 140/1961 Sb. přejmenoval čin na vlastizradu (§ 91), zjednodušil definici zhruba na současnou pomocí odkazů na další trestné činy s vyloučením cizinců a zúžil trest na 12 až 15 let nebo smrt.[2]

Vizte též

Reference

  1. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-140/zneni-0#p91
  2. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-86/zneni-0#p78