Teror

Přejít na: navigace, hledání

Teror podle § 93 trestního zákona je trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení republiky jiného úmyslně usmrtí nebo se o to pokusí.

Trestem je odnětí svobody od dvanácti let do patnácti let nebo odnětí svobody po výjimečný trest.

Tato skutková podstata, převzatá bez revise z totalitního trestního zákona, je z formálně právního hlediska zbytečná, protože jde toliko o kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu vraždy; v demokratické společnosti nesmí být ochrana ústavního pořádku implicite nadřazena ochraně života. Redundantní je rovněž zmiňovat zvlášť trestnost pokusu, navíc je nepřiléhavý i název tohoto trestného činu (cf. teroristický útok).

Vizte též