Rozvracení republiky

Přejít na: navigace, hledání

Rozvracení republiky podle § 92 trestního zákona je trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti republice nebo jejím orgánům.

Tresty jsou stanoveny od osmi let odnětí svobody po výjimečný trest.

V době před r. 1989 byla tato skutková podstata širší a zahrnovala rovněž "jinou zvlášť nebezpečnou činnost proti základům republiky nebo jejím důležitým mezinárodním zájmům".

Trestný čin rozvracení republiky byl k 1. červenci 1990 částečně rehabilitován zákonem č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci. Nerehabilitován zůstal tento trestný čin v případě, že jím byla způsobena těžká újma na zdraví více osob nebo smrt, škoda velkého rozsahu nebo pokud by byl čin spáchán za branné pohotovosti státu. Z toho mj. vyplývá, že kdyby skutek odbojové skupiny bratří Mašínů nebyl promlčen, byl by patrně posuzován jako trestný čin i podle platného práva.

Vizte též