Podvracení republiky

Přejít na: navigace, hledání

Podvracení republiky podle § 98 komunistického trestního zákona byl trestný čin, kterým komunistický režim trestal širokou třídu nesouhlasu, konkrétně např. emigraci.

Podvracení republiky se dopustil ten, kdo "z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky provádí podvratnou činnost proti jejímu společenskému a státnímu zřízení, proti její územní celistvosti, obranyschopnosti nebo samostatnosti anebo proti jejím mezinárodním zájmům".

Trest byl stanoven v rozmezí od jednoho roku do deseti let odnětí svobody.

Trestný čin podvracení republiky byl k 1. červenci 1990 rehabilitován zákonem č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci.

Vizte též