Rekodifikace

Přejít na: navigace, hledání

Rekodifikací se nazývá nová právní úprava určitého odvětví práva nebo jeho části. Zatímco novelisace mění stávající právní předpisy, při rekodifikaci se právní předpis zruší (deroguje) a nahradí novým.

Poněkud sporná je situace u tzv. "komplexních novel", které právní předpis novelisují ve značném rozsahu, takže se svými důsledky blíží rekodifikaci.

Vizte též