Spiknutí

Přejít na: navigace, hledání

Spiknutí (angl. conspiracy) je domluva 2 nebo více osob na spáchání trestného činu.

Spiknutí je tradiční institut angloamerického práva. V kontinentálním právu je obvykle redukován na domluvu o spáchání politického zločinu. Spiknutí v širším slova smyslu je obvykle označováno jako účastenství, např. § 5 al. 1 zákona č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích: "Netoliko přímý pachatel sám stává se vinným ze zločinu, nýbrž i každý, kdo rozkazem, radou, poučením, pochvalou zlý skutek nastrojil, k němu úmyslně podnět dal, k vykonání jeho úmyslným opatřením prostředkův, odvrácením překážek, anebo jakýmkoliv způsobem nadržoval, pomáhal, k bezpečnému vykonání jeho přispěl; i kdož se jen napřed s pachatelem o pomoc, kterou mu po vykonaném skutku poskytnouti má, neb o podíl v zisku a užitku srozuměl."