Souverainita

(Přesměrováno z Suverenita lidu)
Přejít na: navigace, hledání

Souverainita, česky svrchovanost, vyjadřuje, že územní jednotka je subjektem mezinárodního práva veřejného.

Autorem konceptu je Jean Bodin (1530–1596), který jej popsal v kapitole VIII and X první knihy Les six livres de la République.

Stát je zemí, která má souverainitu. Např. Markrabství moravské mělo souverainitu a bylo tedy státem v letech 1479–1918 (nejvýrazněji se to projevilo ve stavovské konfederaci 1618–20); před tím a po tom to byla pouhá země v unitárním státě.

"Vláda lidu je tak v representativní demokracii processem legitimace výkonu státní moci a konstituováním autorit oprávněných rozhodovat."[1]

Poznámky pod čarou

  1. Petr Mlsna: Úvaha nad přímou demokracií v ČR. In Právní zpravodaj 10/2008, p. 12.