Vzdání se práva

Přejít na: navigace, hledání

Vzdání se práva je druhem zániku závazku. V současné době je upraveno v § 574 OZ.

Jeho odstavec 2 zní: „Dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout, je neplatná,“ což je doslovná recepce § 91 OZ 1964. Tato právní norma je široce kritisována. Např. důvodová zpráva k NOZ praví: „takové pravidlo bylo formulováno podle socialistického konceptu a standardní právní řády ho neobsahují“. NOZ proto zákaz vzdání se práva upraví jen tam, kde je to vhodné. Např. bude recipovat § 937 ABGB: "Všeobecná neurčitá vzdání se námitek proti platnosti smlouvy nemají účinku," což je nedůsledné, protože jinak NOZ po vzoru BGB abstraktně stanoví relativní neplatnost.