Ústava: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(Ústavy platné na území České republiky: link na Ústavní listina rakouského císařství)
(druhy ústav - chtělo by upravit)
Řádka 1: Řádka 1:
'''Ústava''' (lat. ''constitutio'', angl. a fr. ''constitution'', něm. ''Verfassung'', ''Grundgesetz'') je v ''materiálním'' smyslu soubor norem, které rozdělují [[státní moc]] a stanovují [[pravomoc|pravomoci]] nositelů státní moci. Ve ''formálním'' smyslu se jedná o základní zákon státu, který stanoví náležitosti státního zřízení a upravuje postavení [[občan]]ů vůči státu.
+
flexi'''Ústava''' (lat. ''constitutio'', angl. a fr. ''constitution'', něm. ''Verfassung'', ''Grundgesetz'') je v ''materiálním'' smyslu soubor norem, které rozdělují [[státní moc]] a stanovují [[pravomoc|pravomoci]] nositelů státní moci. Ve ''formálním'' smyslu se jedná o základní zákon státu, který stanoví náležitosti státního zřízení a upravuje postavení [[občan]]ů vůči státu.
  
 
Některé Ústavy (nikoli však česká) obsahují i [[katalog]] [[lidská práva|základních práv]]; v jiných je tato úprava provedena zvláštním [[právní předpis|právním předpisem]], např. [[Listina základních práv a svobod|Listinou základních práv a svobod]]. Ústava bývá až na výjimky (Velká Británie) [[psané právo|psaná]] a většinou i rigidní, tzn. jsou stanovena poměrně přísná pravidla, za nichž lze Ústavu změnit. Některá její ustanovení bývají absolutně rigidní, tzn. nezměnitelná, jiná jsou rigidní relativně, takže procedura jejich změny je přísnější než v případě prostých [[zákon]]ů, změna však není vyloučena.
 
Některé Ústavy (nikoli však česká) obsahují i [[katalog]] [[lidská práva|základních práv]]; v jiných je tato úprava provedena zvláštním [[právní předpis|právním předpisem]], např. [[Listina základních práv a svobod|Listinou základních práv a svobod]]. Ústava bývá až na výjimky (Velká Británie) [[psané právo|psaná]] a většinou i rigidní, tzn. jsou stanovena poměrně přísná pravidla, za nichž lze Ústavu změnit. Některá její ustanovení bývají absolutně rigidní, tzn. nezměnitelná, jiná jsou rigidní relativně, takže procedura jejich změny je přísnější než v případě prostých [[zákon]]ů, změna však není vyloučena.
Řádka 6: Řádka 6:
  
 
Součástí moderních ústav bývá [[preambule]].
 
Součástí moderních ústav bývá [[preambule]].
 +
 +
== Druhy ústav ==
 +
* právní - žádoucí cílový model rozložení mocí ve státě je upraven základním zákonem
 +
* faktická - reálně se uplatňující ústavní zřízení v určitém státě
 +
* v materiálním smyslu - všechna právní pravidla, která upravují [[ústavní materie|ústavní materii]]
 +
* ve formálním smyslu - právní dokument, který řeší otázku ústavní materie
 +
* v ideálním smyslu - právní akt, zajišťuje určitá práva
 +
* rigidní - k její změně je potřeba komplikovanější postup než ke změně obyčejných zákonů
 +
* flexibilní - stejný postup jako ke změně zákonů
 +
* psaná
 +
* nepsaná
 +
* reálná - znění ústavy se shoduje se skutečným stavem věcí
 +
* fiktivní - znění ústavy se neshoduje se skutečným stavem věcí
 +
* původní - ústava, která vznikla bez inspirace jiným ústavním textem
 +
* přenesená - některé její prvky přenešeny z již existující ústavy
 +
* revoluční - ústavy vzniklé během revoluce
 +
* dohodnutá - výsledkem jednání
 +
* oktrojovaná - darována autoritou (panovníkem)
 +
  
 
== Ústava Spojeného království ==
 
== Ústava Spojeného království ==

Verse z 24. 1. 2007, 19:08

flexiÚstava (lat. constitutio, angl. a fr. constitution, něm. Verfassung, Grundgesetz) je v materiálním smyslu soubor norem, které rozdělují státní moc a stanovují pravomoci nositelů státní moci. Ve formálním smyslu se jedná o základní zákon státu, který stanoví náležitosti státního zřízení a upravuje postavení občanů vůči státu.

Některé Ústavy (nikoli však česká) obsahují i katalog základních práv; v jiných je tato úprava provedena zvláštním právním předpisem, např. Listinou základních práv a svobod. Ústava bývá až na výjimky (Velká Británie) psaná a většinou i rigidní, tzn. jsou stanovena poměrně přísná pravidla, za nichž lze Ústavu změnit. Některá její ustanovení bývají absolutně rigidní, tzn. nezměnitelná, jiná jsou rigidní relativně, takže procedura jejich změny je přísnější než v případě prostých zákonů, změna však není vyloučena.

Některé státy ústavu ve formálním smyslu nemají, např. Spolková republika Německo nebo Stát Israel.

Součástí moderních ústav bývá preambule.

Druhy ústav

 • právní - žádoucí cílový model rozložení mocí ve státě je upraven základním zákonem
 • faktická - reálně se uplatňující ústavní zřízení v určitém státě
 • v materiálním smyslu - všechna právní pravidla, která upravují ústavní materii
 • ve formálním smyslu - právní dokument, který řeší otázku ústavní materie
 • v ideálním smyslu - právní akt, zajišťuje určitá práva
 • rigidní - k její změně je potřeba komplikovanější postup než ke změně obyčejných zákonů
 • flexibilní - stejný postup jako ke změně zákonů
 • psaná
 • nepsaná
 • reálná - znění ústavy se shoduje se skutečným stavem věcí
 • fiktivní - znění ústavy se neshoduje se skutečným stavem věcí
 • původní - ústava, která vznikla bez inspirace jiným ústavním textem
 • přenesená - některé její prvky přenešeny z již existující ústavy
 • revoluční - ústavy vzniklé během revoluce
 • dohodnutá - výsledkem jednání
 • oktrojovaná - darována autoritou (panovníkem)


Ústava Spojeného království

Spojené království formální ústavu nemá. Za charty (části) ústavy se považují (William BlackstoneCommentaries on the Laws of England, 1765–1769):

 1. Magna charta (1215)
 2. Prosba o práva (1628)
 3. Habeas corpus (1679)
 4. Listina práv (1689)
 5. Zákon o nástupnictví (1701)

Ústavy platné na území České republiky

 1. vladislavské zřízení zemské z roku 1500
 2. obnovené zřízení zemské z roku 1627
 3. dubnová ústava z roku 1848
 4. březnová ústava z roku 1849
 5. únorová ústava z roku 1861
 6. prosincová ústava z roku 1867
 7. prozatímní ústava z roku 1918
 8. ústava z roku 1920
 9. ústava 9. května z roku 1948
 10. "socialistická" ústava z roku 1960
 11. ústava ČR z 16. prosince 1992

Novely české ústavy

 1. č. 347/1997 Sb. – zbytečná novela kvůli VÚSC.
 2. č. 300/2000 Sb. – vysílání vojsk.
 3. č. 448/2001 Sb. – novela ČNB: místo péče o stabilitu měny nyní ČNB pečuje o cenovou stabilitu.
 4. č. 395/2001 Sb. – změna dualistického systému mezinárodního práva na monistický.
 5. č. 515/2002 Sb. – zbytečná novela kvůli referendu o EU. Ústava byla zaneřáděna jednorázovými právními normami, nyní již konsumovanými.

Další odkazy