Obviněný

Verse z 15. 2. 2013, 16:09; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obviněný je nejobecnější označení předpokládaného pachatele trestného činu, o jehož skutku se vede trestní řízení. Obviněný je stranou trestního řízení.

Tento termín je často zaměňován s pojmem obžalovaný, jenž však má v českém právu užší význam: obžalovaným se obviněný stává až dnem, kdy soud nařídí hlavní líčení, v němž se bude projednávat obžaloba. Současná právní úprava neumožňuje vést trestní řízení bez znalosti předpokládaného pachatele (tzv. řízení ve věci).

V angloamerickém právu je několik druhů obvinění (angl. charge):

  1. u zločinů[1]
    1. obžaloba (angl. indictment), kterou v USA vydává velká porota, nebo
    2. informace (angl. information) je na rozdíl od obžaloby bez velké poroty, tj. přímo od prokurátora[2]
  2. u přečinů je obviněním stížnost (angl. complaint)

Součástí přípravného řízení je slyšení (angl. arraignment) obviněného.