Polehčující okolnost: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(Základní text)
 
d (Formulace)
Řádka 10: Řádka 10:
 
# trestného činu upřímně litoval
 
# trestného činu upřímně litoval
 
# svůj trestný čin sám oznámil [[úřad]]ům
 
# svůj trestný čin sám oznámil [[úřad]]ům
# při objasňování své trestné činnosti napomáhal příslušným orgánům nebo
+
# při objasňování své trestné činnosti napomáhal příslušným orgánům
 
# přispěl k objasňování trestné činnosti spáchané ve prospěch [[zločinné spolčení|zločinného spolčení]]
 
# přispěl k objasňování trestné činnosti spáchané ve prospěch [[zločinné spolčení|zločinného spolčení]]
  

Verse z 23. 10. 2006, 09:04

Polehčující okolnost je jedna nebo více z ustanovením § 33 trestního zákona demonstrativně vyjmenovaných okolností, kterí ovlivňují uložení mírnějšího trestu. Polehčující okolností je mimo jiné, že pachatel:

 1. spáchal trestný čin v silném rozrušení
 2. spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých
 3. spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti
 4. spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku
 5. spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil
 6. spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze
 7. vedl před spácháním trestného činu řádný život
 8. přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu
 9. trestného činu upřímně litoval
 10. svůj trestný čin sám oznámil úřadům
 11. při objasňování své trestné činnosti napomáhal příslušným orgánům
 12. přispěl k objasňování trestné činnosti spáchané ve prospěch zločinného spolčení

Soudy někdy nesprávně chápou výčet v § 33 jako taxativní a při výměře trestu neberou v úvahu jiné okolností než výslovně zákonem vyjmenované, ač by to vzhledem k povazu skutku bylo na místě.

Jako polehčující okolnost nelze však posoudit to, co je už obsaženo v popisu dané skutkové podstaty trestného činu.

Šablona:Viztéž