Trest smrti

Verse z 9. 11. 2006, 12:46; TomBot (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Trest smrti (angl. death penalty, capital punishment, fr. peine de mort, něm. Todesstrafe), nazývaný též absolutní nebo nejvyšší trest, je státem aprobované usrmcení člověka jako trest za jeho delikt.

V České republice byl trest smrti zrušen novelou trestního zákona č. 175/1990 Sb.; expressis verbis je trest smrti zakázán rovněž Listinou základních práv a svobod a nepřipouští ho (s výjimkou válečného stavu) ani Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.

Trest smrti se do té doby vykonával oběšením; s výjimkou obou světových válek, krátkého období těsně po druhé světové válce (retribuční soudnictví) a počátku 50. let 20. století (období tzv. stalinských čistek) však nebyl na území České republiky příliš častý.

O otázce přípustnosti trestu smrti a o ethičnosti jeho náhrady doživotním vězením jsou vedeny rozsáhlé odborné i mediální polemiky. Podle průzkumu provedeného v r. 2005 podporuje znovuzavedení trestu smrti 57 % dospělé české populace; toto číslo dlouhodobě mírně klesá. [1]

Vizte též