Základní skutková podstata

Přejít na: navigace, hledání

Základní skutková podstata trestného činu je základní popis jeho okolností. Bývá obsažena na začátku příslušného ustanovení trestního zákona, obvykle v prvním odstavci příslušného paragrafu nebo v prvním paragrafu, je-li popis trestného činu rozdělen do několika paragrafů.

Pro většinu trestných činů stanoví trestní zákon vedle základní skutkové podstaty i jednu nebo několik kvalifikovaných skutkových podstat.

Vizte též