Úřední věstník Evropské unie

Přejít na: navigace, hledání

Úřední věstník Evropské unie (anglicky Official Journal of the European Union) je označení úředního oznamovatele (věstníku, sbírky) Evropské unie. Do konce ledna 2003 vycházel pod názvem Úřední věstník Evropských společenství (anglicky Official Journal of the European Communities), někdy býval název překládán též jako Úřední list ES.

Úřední věstník EU vydává Úřad pro úřední tisky Evropských společenství (anglicky Office for Official Publications of the European Communities) sídlící v Lucemburku.

Musí v něm být zveřejňována všechny předpisy (nařízení) EU a ty směrnice EU, které se týkají všech členských států obecně. Toto zveřejnění je podmínkou jejich platnosti. Rozhodnutí, usnesení, doporučení a stanoviska EU se v Úředním věstníku EU nezveřejňují.

Vychází od roku 1998 v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském. Od roku 2004 též v jazyce českém, estonském, litevském, lotyšském, maltském, maďarském, polském, slovenském a slovinském, předpisy vydané před rokem 2004 byly v těchto jazycích vydány ve zvláštním vydání z roku 2004.

Zřízení věstníku předpokládá a rámec jeho obsahu vymezuje Smlouva o založení Evropského společenství (čl. 254 konsolidované verze, původní čl. 191).

Od 1. 1. 2006 jsou podle zákona č. 380/2005 Sb., jímž se novelizuje zákon č. 309/1999 Sb., hlavní město Praha a kraje v pracovních dnech umožnit každému nahlížení do Úředního věstníku Evropské unie.

Vizte též

Další odkazy

Wiki-icon.pngTento článek je založen na materiálu získaném podle licence GFDL z české verse původní wikipedie.
Jeho autorem je ŠJů.