Správní řád

(Přesměrováno z 71/1967)
Přejít na: navigace, hledání

Správní řád je procesní předpis upravující správní řízení, to jest řízení před správním úřadem.

Historie

Prvním československým správním řádem bylo vládní nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení). Nahradilo jej vládní nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád), pak vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení. Poté do konce roku 2005 platil v České republice správní řád z r. 1967 (zákon č. 71/1967 Sb.), pozoruhodné legislativní dílo, které prakticky bez novelisací přežilo téměř 40 let.

Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.; NSŘ) se stal předmětem kritiky nevládních organisací, které předloze vytýkaly, že porušuje princip rovnosti stran a dovoluje správnímu úřadu upírat účastníkům podle své libovůle procesní práva, umožňuje bez přiměřeného důvodu vyloučit odkladný účinek odvolání a zpřísňuje podmínky, za nichž lze dosáhnout obnovy řízení, a je obecně koncipována tak, aby dovolovala správním úřadům vycházet vstříc velkým podnikatelům (investorům staveb) na úkor jejich činností dotčené veřejnosti. Legislativním procesem se podařilo některé z těchto výtek zmírnit, pochybnosti nad kvalitou nového zákona však přetrvávají.

Prameny a literatura

  • rozhodnutí VS-P Z. P. v. ministerstvo financí z 26. 2. 1993 o náležitostech odůvodnění, sp. zn. 6 A 48/92, SJS 27/1994, ASPI: JUD4735CZ

Další odkazy