Vrchní soud

(Přesměrováno z VS-P)
Přejít na: navigace, hledání

Vrchní soudy jsou jedním z článků soustavy obecných soudů České republiky. Existují dva, Vrchní soud v Praze (VS-P), který vznikl transformací z NS ČR po rozpadu federace, a Vrchní soud v Olomouci (VS-O).

Po vyčlenění správního soudnictví soudním řádem správním je jejich jedinou agendou rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů tam, kde tyto soudy rozhodují v I. stupni, např. ve věcech ochrany osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.

Existence vrchních soudů je mnohými kritisována jako nadbytečná a je poukazováno na nízkou kvalitu a malou relevanci jejich rozhodovací činnosti, podmíněnou i tím, že tyto soudy na rozdíl od Nejvyššího soudu pravidelně nezveřejňují svou judikaturu.

Další odkazy