Veto

(Přesměrováno z Absolutní veto)
Přejít na: navigace, hledání

Veto (z lat. veto = zakazuji) znamená ve veřejném právu formální a účinný nesouhlas s úkonem nebo dokumentem.

Veto může být buď suspensivní – to při splnění určitých podmínek přestává platit, např. o vetovaném úkonu nebo dokumentu se znovu rozhoduje a lze tak veto zvrátit nebo veto platí jen po omezenou dobu – nebo absolutní, jehož účinky jsou nezvratné.

Právo vetovat zákon přiznává česká Ústava Senátu a presidentovi. V obou případech jde o veto suspensivní: Poslanecká sněmovna může veto přehlasovat prostou většinou všech poslanců.

V mezinárodním právu veřejném se veto často používá jako nástroj udržování kohese určitých struktur. Známé je např. právo stálých členů Rady bezpečnosti Organisace spojených národů vetovat resoluce Rady.

Vizte též