Poslanec

Přejít na: navigace, hledání

Poslanec je člen Poslanecké sněmovny. Je ústavním činitelem a příslušejí mu rozsáhlé pravomoci a výsady (např. poslanecká imunita).

Poslanci jsou voleni ve všeobecných parlamentních volbách, které se musí konat nejméně jednou za čtyři roky. Poslanecký mandát je čtyřletý a počíná běžet zvolením.

Poslancem se může stát kterýkoli občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. Po zvolení musí poslanec složit slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Mandát poslance zaniká několika způsoby, z nichž nejdůležitější jsou uplynutí volebního období, rozpuštění sněmovny a vzdání se mandátu.

Poslanecký mandát je volný; ačkoli se o to politické strany čas od času pokoušejí, poslance nelze ve výkonu jeho mandátu zavázat žádnými příkazy. Takový závazek by byl neplatný. Protože však politické strany rozhodují o kandidátkách pro další volebním období, je poslanecká nezávislost spíše ilusí.

Poslanec je povinen zřídit a provozovat ve volebním obvodu stálou kancelář a ve stanovených dnech se věnovat občanům. Mnozí však této povinnosti zneužívají k vlastnímu obohacení, kanceláře pronajímají přes prostředníky sami sobě a jako své zaměstnance najímají blízké osoby.

Jako v každé postkomunistické zemi mají poslanci u veřejnosti velmi špatnou pověst a jsou vesměs pokládáni za bezpáteřné oportunisty a parasity. Tomu sami napomáhají svým nečestným jednáním, např. zneužíváním imunity, poskytování poslaneckých výhod (např. levného stravování nebo vozidla s řidičem, na které mají nárok funkcionáři Sněmovny) dalším osobám, kterým by neměly příslušet, přijímáním duplicitních náhrad, formálním výkonem vedlejších povolání, např. advokacie, jimž poslanci často legalisují korupční příjmy atp.

Vizte též