Ad liceitatem

Přejít na: navigace, hledání

Ad liceitatem (lat. "k dovolenosti", od licere = být dovolen) jsou v kanonickém právu takové náležitosti (podmínky) kanonickoprávního úkonu, jejichž nedodržení sice nezakládá jeho neplatnost, ale církev takto učiněný úkon reprobuje a obvykle i trestá.

Příkladem je svátost eucharistie udělená řádně vysvěceným knězem osobě, která není kanonicky oprávněna ji přijmout (např. z důvodu exkomunikace nebo interdiktu).

Hranice mezi neplatností a nedovoleností jsou často nejasné a autoritou pro konečné rozlišení je podle církevního učení – přes papežské pretense v tomto směru – pouze Bůh.

Vizte též