Ad validitatem

Přejít na: navigace, hledání

Ad validitatem (lat. "k platnosti", z validus = silný, zdravý; od valere = být zdráv) je termín užívaný ponejvíce v kanonickém právu a označující náležitosti (podmínky) právního úkonu, jejichž nedodržení zakládá jeho neplatnost.

Příkladem je udělení svátosti biřmování nepokřtěnému biřmovanci.

Vizte též