Bolestné

Přejít na: navigace, hledání

Bolestné je částka v penězích, kterou se odškodňuje poškozenému bolest způsobená v důsledku újmy na zdraví, kterou utrpěl, a její léčby. Spolu s bolestí se odškodňuje ztížení společenského uplatnění.

Český právní řád stanoví bolestné pevnou částkou, určenou počtem bodů podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. Jeden bod má hodnotu 120 Kč.

Výsledná hodnota bolestného je poměrně nízká a ač nová vyhláška stanoví několikanásobně vyšší částky než vyhláška předchozí, je obecně považována za zcela nepřiměřenou, což nutí poškozené uplatňovat svá práva souběžnou žalobou na ochranu osobnosti, kde je výše přiznané náhrady omezena pouze žalobním petitem.


Příklady

Druh zranění Výše bolestného
rána předloktí nezasahující ke kosti 120 Kč
zlomenina žebra 1 800 Kč
zlomenina předloktí 3 600 Kč
popáleniny I. stupně do 10 % těla 6 000 Kč
těžký otřes mozku 7 200 Kč
amputace předloktí 12 000 Kč
ztráta ušního boltce 25 200 Kč
ztráta ledviny 48 000 Kč

Vizte též