Diformita

Přejít na: navigace, hledání

Diformita (z lat. dis- + forma, patrně přes fr. difformité) označuje v procesním právu rozsah změny rozhodnutí soudu nebo úřadu nižší instance soudem nebo úřadem nadřízeným.

Význam má tento termín zejména pro přípustnost dovolání, která vychází z požadavku minimální diformity odvolacího rozsudku, konkrétně v civilních věcech 20 000 Kč, v obchodních 50 000 Kč. Pro přípustnost dovolání tedy není rozhodné, jaké částky se žalobce svou žalobou domáhal ani jakou mu soudy prvních dvou stupňů přiznaly, ale právě jen, v jakém rozsahu změnil prvoinstanční rozsudek soud odvolací.

Na rozdíl od disparity, která obvykle vyjadřuje nesoulad nežádoucí nebo nechtěný, je diformita významově neutrální.

Vizte též