Diskuse:Policie

Přejít na: navigace, hledání

Potomní

Je to naprosto běžné slovo, cf.

  • § 21 zákona č. 30/1878 ř. z., jenž se týče vyvlastňování k účelu stavění železnic a provozování jízdy po nich: "Bylo-li kromě případu politické obchůzky potřebí zvláštního nebo potomního jednání, aby se na jisto postavilo, která věc se má na čas nebo trvale vyvlastniti, má podnikatelstvo železnice, pojmenujíc věc i vlastníka jejího a předložíc doklady, jichž k identifikaci věci potřebí, též rozeberouc důvody potřeby toho, žádost podati k politickému úřadu okresnímu, v jehož obvodu leží věc, v příčině které se má vyvlastnění provésti. Politický úřad první instance, přivezma k tomu obě strany, má o tom zavésti jednání. Co se týče dalšího řízení, má platnost to, co ustanoveno v §§ 16 až 20."
  • K § 213 odst. 6 vládního nařízení č. 175/1927 Sb. z. a n., kterým se provádí zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních: "Jinaké sdělení obviněnému, že se proti němu zahajuje trestní řízení (viz též § 208, odst. 1.), musí býti protokolováno a dáno obviněnému k podpisu. Odepře-li obviněný podpis tohoto zápisu, nutno tuto okolnost po přibrání další úřední osoby a po opětovné potomní marné výzvě obviněného, aby zápis podepsal, na zápisu vyslovně poznamenati spolu s důvody, jež snad obviněný pro toto odepření uvedl. Zápis bude pak opatřen podpisy obou přítomných úředních osob."
Není nad to doložit recentní usus :-) --Tomáš Pecina 13:59, 16. 4. 2007 (CEST)

Ten as nebude valný; nicméně, proč bychom měli přihlížet k barbarství (post)kommunistů? -- Zacheus 16:11, 16. 4. 2007 (CEST)

Jestliže jste poslední užití doložil v r. 1927, lze mít za to, že tento výraz vymizel ještě před válkou. Domnívám se, že jde o nepěknou výpůjčku z němčiny (nachherig), kterou čeština napotřebuje (Q.E.D. v článku). --Tomáš Pecina 17:38, 16. 4. 2007 (CEST)

Nemám po ruce národní korpus, abych doložil, kdy se používalo. Domnívám se, že zmizelo až za kommunistů. Používal ho např. Karel Čapek ve Válce s mloky. Vyspělí znalci češtiny jej používají ještě dnes.[1] a [2] -- Zacheus 08:40, 17. 4. 2007 (CEST)

Google ovšem tvrdí něco jiného: usus je řídký a až na malé výjimky historický. --Tomáš Pecina 09:03, 17. 4. 2007 (CEST)

Nemyslím. Nikdy jsem netvrdil, že po dobách kommunismu se stále jedná o massově používané slovo. -- Zacheus 12:11, 17. 4. 2007 (CEST)