Diskuse:Vina

Přejít na: navigace, hledání

Nevím, zda by tento článek neměl být sjednocen se Zaviněním. --Tomáš Pecina 11:58, 11. 11. 2006 (CET)

Je to otázka. Zavinění (mens rea) je kausální nexus, vina (guilt) je metafysický stav. A jestli dovolíte malou jízlivost: Už to, že se takto ptáte, dokazuje, jak je českému právnímu myšlení pojem viny cizí. Vina postmarxistického formalismu. -- Zacheus 14:37, 11. 11. 2006 (CET) + 14:42, 11. 11. 2006 (CET)

Zvažoval jsem to z podobných hledisek jako Vy již od počátku, a dospěl nakonec k závěru, že obě hesla by měla být sloučena. Důvodem je to, že vina v metafysickém smyslu není právním, ale čistě morálním pojmem, takže nemáme-li [[Pokání]], není důvod mít vinu. I v angličtině se ostatně rozlišuje vina (guilt) a zavinění (culpability). --Tomáš Pecina 15:02, 11. 11. 2006 (CET)

Ano, nicméně tento morální termín se v kvalitních právních řádech do práva promítá. Je to stejné jako s trestem, který má rovněž závažné morální důsledky. Pokání mít nemusíme, stejně jako nemáme hřích. Nepíšeme totiž theologickou encyklopedii. -- Zacheus 15:24, 11. 11. 2006 (CET)

Jako positivista vinu neuznávám, jen stav "vinnosti", který určí soud. --Tomáš Pecina 15:42, 11. 11. 2006 (CET)