Iuridictum:Agora/Archiv1

Přejít na: navigace, hledání

Overlinking?

Doporučuji vzít v úvahu:

  1. en:Wikipedia:Only make links that are relevant to the context
  2. en:Wikipedia:Manual of Style (links)#Overlinking
  3. en:Wikipedia:Manual of Style#Wikilinking

-- Zacheus 1. 10. 2006, 21:14 (CEST)

Osobně bych letopočty vůbec nelinkoval, s tím jste začal Vy a já tuto praxi (neochotně) převzal. Naopak linkování odborných termínů, i opakované, považuji za vhodné, na rozdíl od papírové encyklopedie to pro čtenáře nepředstavuje žádnou zátěž, protože se tím nesnižuje čitelnost textu. Je ovšem nutno linkovat pouze relevantně, např. nikoli "právo" nebo "československý", ale "soukromoprávní" nebo "prvorepublikový". Své stanovisko samozřejmě nikomu nevnucuji. --Tomáš Pecina 2. 10. 2006, 06:53 (CEST)

Máte pravdu, že linkování letopočtů není nejvhodnější. Převzal jsem své texty z wikipedie a místo toto, abych linky smazal, tak jsem je opravil. Máte pravdu, že to byla nevhodná volba a zřejmě bychom ji měli napravit.

Můj point je však jinde. Nikoliv v tom, co linkovat, nýbrž jak často. Podle mého názoru je linkování jiného než prvního výskytu nevhodné. Cf. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_zdpcm/is_200204/ai_ziff25363 -- Zacheus 2. 10. 2006, 17:58 (CEST)

Používám transparentní linkování, které neruší. Váš přístup se fakticky rovná tomu, napsat na konec všechny linky do {{Viztéž}}. Opakuji, že jde o odborné texty, nelinkuji nesmysly. --Tomáš Pecina 2. 10. 2006, 18:15 (CEST)

Cituji Dvoraka: "The first was the "gone berserk with links" concept, where almost everything on the page was hyperlinked. You'd never find, for example, a reference to a city or country without a hot link to some Web site dedicated to that place. If Chicago was in the text, there would be a link to the Chicago Chamber of Commerce or some other Chicago information site, just in case the reader had never heard of Chicago. This resulted in text that was almost unreadable because of the number of underlined or odd-colored links. Worse, the reader didn't know whether any of these links were actually important in regard to the text." Podle mého názoru jedno linkování plně postačí. A ano, důležité termíny by měly být shrnuty v partii Vnitřní odkazy. -- Zacheus 2. 10. 2006, 18:30 (CEST)

Četl jsem to, samozřejmě. Takový popis odpovídá - například - linkování letopočtů. A pokud používáte implicitní skin (Monobook), nemáte tam vůbec žádné underlined ani odd-colored links. Linkovat pouze první výskyt je nevíc mnohem obtížnější z hlediska údržby textu. Kromě toho, řeč je o hyperlincích v obecném internetovém textu, ne ve specialisované encyklopedii. --Tomáš Pecina 2. 10. 2006, 19:16 (CEST)

Ano, tento skin standardně nepoužívá podtrhávání, což je pro čtení lepší. Nicméně to není reakce na hlavní námitku, že opakované odkazy nepřinášejí žádné nové informace.

Linkovat pouze první výskyt se nemusí brát tak dogmaticky, nicméně např. Právo#Definice subjektivního práva je zase druhý extrém.

Domnívám se, že zde bychom si měli vzít příklad z wikipedie. -- Zacheus 2. 10. 2006, 19:47 (CEST)

Budu se tedy v lincích více omezovat. Chcete-li, napište robota na odstranění linků na letopočty. --Tomáš Pecina 2. 10. 2006, 21:15 (CEST)

Tak daleko mé znalosti bohužel nesahají. -- Zacheus 2. 10. 2006, 21:51 (CEST)

Jiná možnost je, že vnitřní odkazy budou obsahovat jen to, co není linkováno přímo v článku. Tak je to např. u Koalice. --Tomáš Pecina 4. 10. 2006, 06:48 (CEST)

Ano, dobrý nápad. -- Zacheus 21:17, 7. 10. 2006 (CEST)

Interwiki cs

Používat interwiki do cs je pro čtenáře totálně matoucí. Není to hlavně "V jiných jazycích"! --Tomáš Pecina 07:06, 7. 10. 2006 (CEST)

Vyřešil jsem problém tak, že jsem změnil nadpis sekce na "na Wikipedii". Automaticky se to změní na lowercase, ale to nebudu upravovat, nevadí to - wikipedie je dnes generikum. --Tomáš Pecina 07:11, 7. 10. 2006 (CEST)

Nakonec jsem znění ještě upravil, aby bylo možné pomocí interwiki linkovat i jiné zdroje než wikipedia.org (třeba až si založí právnickou wikipedii Cinik :-) ). --Tomáš Pecina 08:50, 7. 10. 2006 (CEST)

Šablona Vizte též

Domnívám se, že tato šablona by neměla obsahovat žádné červené odkazy. -- Zacheus 17:26, 7. 10. 2006 (CEST)

Proč? Jsou tam články, které jistě vytvořeny budou, tedy je lze legitimně linkovat. Viz též další sekce. --Tomáš Pecina 18:04, 7. 10. 2006 (CEST)

Protože čtenář by zde měl nalézt jen existující články. Je to vlastně další čtení. -- Zacheus 21:17, 7. 10. 2006 (CEST)

Takový je princip wikipedie. Ignoranti jako Šmíd sice budou tvrdit, že Iuridictum je "nedokončené", ale tím se nemíním nechat ovlivnit. Wikipedie je ještě nedokončenější. --Tomáš Pecina 22:26, 7. 10. 2006 (CEST)

To podle mne platí pro vlastní článek, nikoliv pro doporučení čtenářům. -- Zacheus 03:16, 8. 10. 2006 (CEST)

Viz další sekce (další důvod, proč používat "viz" a ne "vizte" - nepojí se s akusativem, ale nominativem, takže už technicky vzato ani není sloveso). --Tomáš Pecina 13:08, 8. 10. 2006 (CEST)

S nominativem ho pojí pouze barbaři, kteří zapomněli česky. Nijak se to neliší od "Gambrinus I. liga" a podobných kreolismů. -- Zacheus 14:52, 8. 10. 2006 (CEST)

Rozlišovat tykání a vykání je modernismus, který není češtině – stejně jako jiným slovanským jazykům – vlastní. Zde pokládám za vhodnější tvar viz s nominativem, protože původní význam imperativu (vide) se vývojem zastřel a je zbytečné se k němu vracet, tak jako se nevracíme k rodovým sufixům u "chtě-nechtě". --Tomáš Pecina 16:37, 8. 10. 2006 (CEST)

Máte pravdu, že vykání je modernism, nicméně už aspoň 150 let starý. Domnívám se, že encyklopedie by neměla isolační tendence v jazyku podporovat (například náhradu adjektiv substantivy), nýbrž jim vzdorovat. Čeština je pořád ještě flexivní jazyk. Cf. http://necyklo.pedie.info/wiki/%C4%8Ceskopedie -- Zacheus 17:36, 8. 10. 2006 (CEST)

Rozšíření editace

@Zacheus: Které ze zde neimplementovaných editačních možností en.wiki byste považoval za přínosné? Uvažuji o tlačítku pro blockquote a o tabulce (to je patrně extense), a na samostatná tlačítka bych mohl dát "æ" a "œ", i když tam se zvlášť v názvech článků přikláním k rozepisování, takže bychom zbytečně editory sváděli k nevhodnému používání slitků. --Tomáš Pecina 12:54, 6. 10. 2006 (CEST)

Žádné. Ikony zásadně nepoužívám. -- Zacheus 17:49, 6. 10. 2006 (CEST)

Vy tedy např. redirecty píšete ručně? Velmi nepraktické... --Tomáš Pecina 14:38, 13. 10. 2006 (CEST)

Ano, napíšu to jedno slovo a pár symbolů. -- Zacheus 23:34, 17. 10. 2006 (CEST)

De gustibus... Konservativní by možná bylo počítač nepoužívat. --Tomáš Pecina 15:18, 20. 10. 2006 (CEST)

 :-) Jsem zvyklý na příkazovou řádku a klávesové zkratky. Ikony jsou zlo. -- Zacheus 19:04, 20. 10. 2006 (CEST)

Tak jestli dokážete obsluhovat Iuridictum z příkazové řádky, možná Váš zapíší do Guinessovy knihy rekordů. --Tomáš Pecina 19:25, 20. 10. 2006 (CEST)

Co jiného je onen příkaz na přesměrování? -- Zacheus 19:53, 20. 10. 2006 (CEST)

Jeho formát je pouhou reminiscencí na dávné preprocesy céčka. --Tomáš Pecina 19:56, 20. 10. 2006 (CEST)

Aha. -- Zacheus 20:18, 20. 10. 2006 (CEST)

Odkazy do wiki

Mohl by robot prověřit všechny odkazy do wiki? Řada z nich je dysfunkční. -- Zacheus 17:52, 7. 10. 2006 (CEST)

To je záměrné: opět mathematické myšlení. Jestliže by někde článek být měl, není rozhodné, že tam (zatím) není, a je namístě vytvořit na takový neexistující článek odkaz. --Tomáš Pecina 18:03, 7. 10. 2006 (CEST)

Jenže to je hrozné. Ty odkazy jsou modré, takže čtenář na ně bude klikat v marné naději se něco dozvědět. -- Zacheus 21:18, 7. 10. 2006 (CEST)

Ale to je princip wikipedie. Opačný postup není technicky podporován, když napíšete nový článek a nemáte vytvořené linky, musíte složitě hledat, odkud by se na něj mohlo linkovat, a všechny ty články ručně editovat. --Tomáš Pecina 22:24, 7. 10. 2006 (CEST)

Myslím, že chybějící obsah wiki by nás neměl zajímat. Maximálně bychom měli odkazovat na existující. Je podle mého názoru systémově špatně odkazovat na neexistující texty na serveru, s nímž nemáme vůbec nic společného. -- Zacheus 03:18, 8. 10. 2006 (CEST) + 11:34, 8. 10. 2006 (CEST)

Musíte lišit systémy, které jsou vnitřně uzavřené (self-contained), a které ne. Jestliže máte představu o tom, které články v Iuridictu být mají (i když není vyloučeno, že nikdy nebudou), a které by měly být ve Wikipedii, není nesystémové je linkovat. Naopak nelikovat bych chápal jako inkongruenci a nedůslednost v myšlení. Linky do wiki by měly být barevně odlišeny, aby bylo zřejmé, co už existuje a co ne, ale to nelze přiměřeně snadno technicky realisovat, protože není rychlé spojení mezi serverem Iuridicta a serverem Wikipedie. Nejvýš by se muselo spoléhat na denní xml dumpy, ale to není elegantní řešení. --Tomáš Pecina 13:12, 8. 10. 2006 (CEST)

To bychom stejně dobře mohli říci, že Internet není vnitřně uzavřený systém a odkazovat na Google, který v budoucnu vzniklou stránku najde. Myslím, že červené odkazy jsou spíše zlo, které by mělo být minimalisováno. Nezdá se, že by nějak lákaly k tvorbě článků.

Hlavní důvod pro můj názor ale je, že Iuridictum by mělo být soběstačné a nemělo by spoléhat na to, co na nepříliš kvalitním serveru někdo napíše. -- Zacheus 14:56, 8. 10. 2006 (CEST)

Ad vnitřní linky: Pokud link odkazuje někam, kde by článek být měl, je linkovat nyní podstatnou úsporou času, a to včetně sekce {{Viztéž}}. Ad linky do cs.wiki: O jejich účelnosti nejsem vůbec přesvěčen, ale to ani v případě existujících článků. Kdo s nimi začal, jste byl Vy (a souhlasím, že ty články nejsou nijak kvalitní, takže za linkování asi nestojí) – TomBot by je dokázal hromadně eliminovat za pár minut, stačí říct. Ale pokud by se měly ponechat, pak má opět logiku pouze linkovat články bez ohledu na to, zda existují nebo by existovat pouze měly. Jediné místo, kde by se neexistující linky vyskytovat rozhodně neměly, je sekce {{Externí}}.--Tomáš Pecina 16:33, 8. 10. 2006 (CEST)

ad vnitřní linky. S tím nesouhlasím. Odkaz v článku a v pramenech má zcela jinou funkci.

ad linky do cs.wiki. To máte pravdu. Byl jsem veden historickými důvody. Původně tyto mé texty odkazy měly a bylo mi líto je mazat. Nicméně dnes už jsme jinde, podporuji tedy návrh, aby byly smazány. Jediné místo, kde by měly zůstat, je Interwiki. -- Zacheus 17:41, 8. 10. 2006 (CEST)

Názor, že není logické psát "viz též", když za červeným linkem není nic k vidění, má jisté opodstatnění, ale na druhou stranu je krajně neekonomické napsat článek a hledat, kde všude by mohl být zařazen do {{Viztéž}}. --Tomáš Pecina 18:02, 8. 10. 2006 (CEST)

No dobře. -- Zacheus 20:50, 8. 10. 2006 (CEST)

Právě jsem si to prakticky ověřil na článku Totalita. Zhruba stejně dlouho jsem ho psal, jako jsem doplňoval linky (které předtím vedly do cs:, ale robot je vymazal). --Tomáš Pecina 21:19, 12. 10. 2006 (CEST)

Barva odkazů do wiki

Domnívám se, že by měly mít stejnou barvu jako vnější odkazy, případně jinou; každopádně však odlišnou od vnitřních odkazů. -- Zacheus 18:01, 7. 10. 2006 (CEST)

V monobooku mají. Ve Standardu ne? Podívám se... --Tomáš Pecina 18:06, 7. 10. 2006 (CEST)

vnitřní link link ven link do cs.wiki

Ano, musel by se doplnit class extiw do obecného css. Příliš se mi s tím nechce babrat, protože je evidentní, že kromě monobooku nejsou styly v SW udržovány, takže takových chyb tam bude moře. --Tomáš Pecina 18:13, 7. 10. 2006 (CEST)

Tak to prosím udělejte. Skin Standard používá mnoho konservativců. -- Zacheus 21:20, 7. 10. 2006 (CEST)

Pokusím se, ale zatím se mi to nedaří. --Tomáš Pecina 22:46, 7. 10. 2006 (CEST)

OK. -- Zacheus 03:19, 8. 10. 2006 (CEST)

Stále se mi to nedaří. S CSS jsou věčné problémy, už před pěti lety jsem sestavil složitou strukturu CSS hierarchie pro Britské listy a zjistil, že v IE nefunguje. --Tomáš Pecina 17:59, 8. 10. 2006 (CEST)

Co se dá dělat. Nicméně pokud odkazy na cs: budou smazány, tak to tolik nevadí. -- Zacheus 20:52, 8. 10. 2006 (CEST)

Seznam jazyků

Nešlo by aktualisovat seznam jazyků? Mnoho minoritních jazyků nyní v iw nefunguje. -- Zacheus 18:08, 8. 10. 2006 (CEST)

Provedl jsem. Jen upozorňuji, že není dobré přidávat iw linky do (např.) jihozápadní vietnamštiny, pokud neumíte jihozápadovietnamsky. Iw ve wikipedii generují vesměs roboti a jsou velmi nepřesné, generované methodou "tichá pošta". --Tomáš Pecina 19:43, 8. 10. 2006 (CEST)

Díky. Máte pravdu, nicméně znalci jihozápadní vietnamštiny mohou být užitečné. -- Zacheus 20:52, 8. 10. 2006 (CEST)

Pouze pro pobavení, jaký nesmysl vznikl. Upozroňují, že zcela chybné jsou i linky typu it nebo fr. --Tomáš Pecina 21:04, 8. 10. 2006 (CEST)

Ověření: Nefunguje např. ceb:Pamalaod, lad:Dirito, nrm:Loué či zh-yue:法律. -- Zacheus 20:56, 8. 10. 2006 (CEST)

Tyto jazyky také nejsou SW podporovány. Pokud na nich trváte, prosím, pošlete seznam, doplním je ručně. --Tomáš Pecina 21:04, 8. 10. 2006 (CEST)

Jak to dělají na wiki? Netrvám, ale takhle se IW doplňuje nepohodlně. -- Zacheus 23:29, 8. 10. 2006 (CEST)

Na wiki používají tabulku, kterou (patrně) kopírují z en nebo meta do všech ostatních. Aktualisovat skript v maintenance už nikoho nenapdalo, hlavní "zákazník" je pro ně Wikipedie, ostatní si musejí pomocí, jak se dá. Stačí, když někde najdete seznam všech jazykových prefixů, a já to aktualisuji za 30 vteřin. --Tomáš Pecina 23:39, 8. 10. 2006 (CEST)

A Vy to nekopírujete z life? -- Zacheus 17:36, 9. 10. 2006 (CEST)

V dumpu tato informace není, nejvýš se dá vyčíst ze souboru všech dumpů, ale tam není rozlišeno, co je jazyk a co wiki, takže by vznikaly problémy s magickými konektory. --Tomáš Pecina 20:35, 9. 10. 2006 (CEST)
Naše jsem toto: http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias Tyto jazyky tedy přidám, ale další už budete muset doplňovat jednotlivě. Automatisovat to nelze (minimálně dokud nezačnou fungovat linky, které tam uvádějí). --Tomáš Pecina 17:45, 10. 10. 2006 (CEST)
A ještě jsem našel http://en.wikipedia.org/wiki/Special:SiteMatrix, dokonce fungující. --Tomáš Pecina 14:36, 13. 10. 2006 (CEST)

Archivace

Nemáte představu, proč nefunguje link na archiv začínající lomítkem, a proč se v archivu na začátku negeneruje automaticky zpětný odkaz na tuto stránku? Ve wiki to normálně funguje, takže mě napadá, zda to není nějaká extense... --Tomáš Pecina 09:55, 10. 10. 2006 (CEST)

Již jsem to vyřešil: do konfigurace se musí nastavit, které ns podporují subpages. --Tomáš Pecina 11:09, 10. 10. 2006 (CEST)

Kategorie

Mám dojem, že kategorisace themat smluvního práva je značně neuspořádaná a měli bychom vytvořit jiný systém: např. výklad o kupní smlouvě bude z 80 % shodný pro občanské i obchodní právo. --Tomáš Pecina 11:48, 13. 10. 2006 (CEST)

Můžeme vytvořit kategorii obligace a tu zařadit do občanského i do obchodního práva. -- Zacheus 20:37, 13. 10. 2006 (CEST)

Grammatika

Nic proti skloňování, ale teď když je skoro všude, stává se můj oblíbený skin Standard prakticky nepoužitelný. -- Zacheus 14:47, 15. 10. 2006 (CEST)

Podívám se, zda by se s tím nedalo něco udělat. --Tomáš Pecina 14:55, 15. 10. 2006 (CEST)
Mělo by to být lepší. --Tomáš Pecina 15:54, 15. 10. 2006 (CEST)

Ano, díky. -- Zacheus 15:58, 15. 10. 2006 (CEST)

Rozcestníky

Podle čeho rozlišuje SW rozcestníky? Že to umí, soudím z [1]. --Tomáš Pecina 08:37, 17. 10. 2006 (CEST)

Jsou to stránky, které obsahují text obsažený v MediaWiki:Disambiguationspage. Takže to patrně máme dobře... --Tomáš Pecina 08:51, 17. 10. 2006 (CEST)

Ano. -- Zacheus 23:36, 17. 10. 2006 (CEST)

Čas v posledních změnách

Nešlo by opravit čas v posledních změnách? -- Zacheus 23:45, 17. 10. 2006 (CEST)

Nerozumím. Já ho mám dobře. --Tomáš Pecina 00:14, 18. 10. 2006 (CEST)

No, např. https://iuridictum.pecina.cz/index.php?title=Iuridictum:Agora&curid=2444&diff=6755&oldid=6749 nebylo ve 22:14, nýbrž v 00:14. -- Zacheus 22:59, 18. 10. 2006 (CEST)

V tom případě si nastavte správně časovou zónu. --Tomáš Pecina 01:22, 19. 10. 2006 (CEST)

Vida, to jsem nevěděl, děkuji. Nemělo by, s ohledem na to, že většina čtenářů je z ČR, SEČ být nastaveno automaticky? -- Zacheus 19:12, 19. 10. 2006 (CEST)

Možnost individuální změny určitě ponechám, ale podívám se, podle čeho se stanoví default. --Tomáš Pecina 19:39, 19. 10. 2006 (CEST)
Je na to proměnná, kterou bylo nutné nastavit: což jsem udělal. Jinak byly všechny časy v UTC. --Tomáš Pecina 19:54, 19. 10. 2006 (CEST)

Díky. -- Zacheus 20:15, 19. 10. 2006 (CEST)

Dvojité názvy

Podle mého názoru jsou názvy článků jako Amnestie a milost vysoce nevhodné. -- Zacheus 23:01, 18. 10. 2006 (CEST)

To jistě, ale je otázka, jak vykládat (nebo jak nazvat) párové pojmy. --Tomáš Pecina 01:21, 19. 10. 2006 (CEST)

Cf. Diskuse:Milost. -- Zacheus 19:15, 19. 10. 2006 (CEST)

Okupace

Myslím, že tvorbou mikrohesel typu Okupace (vojenská) a Okupace (věci) se z encyklopedie Iuridicta stává pouhý výkladový slovník, který pojmy nepopisuje ve vzájemném vztahu, nýbrž toliko stanoví dogmatické definice. -- Zacheus 19:45, 20. 10. 2006 (CEST)

Heslo Okupace (vojenská) bude značně rozšířeno, proto je zvlášť. --Tomáš Pecina 19:54, 20. 10. 2006 (CEST)

Interwiki

@Zacheus: Chtěl bych pro interwiki zavést pravidlo, že se budou linkovat jen články, které budou individuálně prověřeny a budou kvalitní – tedy budete moci konečně uplatnit své znalosti čínštiny, kterou iniciativně linkujete. Co si o tom myslíte? --Tomáš Pecina 06:15, 24. 10. 2006 (CEST)

To myslím není dobrý nápad. Naše odkazy by neměly být zárukou kvality, nýbrž zajímavosti. -- Zacheus 20:48, 24. 10. 2006 (CEST)

Je fakt, že za kvalitu odkazů neručíme, ale je otázka, proč odkazovat nekvalitní nebo neověřené zdroje. --Tomáš Pecina 22:33, 24. 10. 2006 (CEST)

Protože jste do systému zabudoval úzkou vazbu na wikipedii. -- Zacheus 20:07, 25. 10. 2006 (CEST)

To bych neřekl. Možnost zjednodušených odkazů dává software, já jsem ho v tomto směru neupravoval, naopak jsem barvou odkazu zvýraznil rozdíl mezi vnitřními a externími odkazy. --Tomáš Pecina 22:01, 25. 10. 2006 (CEST)

Ještě bych chtěl připomenout, že linkovat přes InterWiki lze v podstatě cokoli, nejen wikipedii. Není ani nutné, aby to běželo na MediaWiki. Theoreticky by šlo nalinkovat přes InterWiki i Ottův slovník naučný, jenže tam je problém, že na Seznamu mají podivný systém odkazů, takže nelze – nebo to neumíme – vytvořit URL jen pomocí názvu hesla. --Tomáš Pecina 12:08, 26. 10. 2006 (CEST)

Aha. Já myslel, že je to schválně. -- Zacheus 00:40, 27. 10. 2006 (CEST)

Verse MediaWiki

Stránka Speciální:Version neuvádí, jakou přesně používáte revisi, nicméně dle mého pokusu Vaše instalace nepodporuje některé užitečné funkce parseru (např. {{#if …}}. Neuvažujete o upgrade na stejnou revisi, kterou používá Wikipedie, a o instalaci rozšíření ParserFunctions? --Petr.adamek 07:12, 26. 10. 2006 (CEST)

Používám bleeding edge versi, takže základní SW je totožný s tím, co běží na wiki. Extensi ParserFunctions – nebo kteroukoli jinou – není problém instalovat, stačí požádat; nedávno jsme o tom diskutovali. --Tomáš Pecina 09:42, 26. 10. 2006 (CEST)

Extense ParserFunctions

Extense ParserFunctions je instalována a jeví i určité známky funkčnosti. --Tomáš Pecina 09:57, 26. 10. 2006 (CEST)

OK, děkuji. --Petr.adamek 10:06, 26. 10. 2006 (CEST)
Bylo by možná užitečné nainstalovat i Cite/Cite.php. --Petr.adamek 14:09, 26. 10. 2006 (CEST)

Ano, funguje. --Tomáš Pecina 14:20, 26. 10. 2006 (CEST)

Chyba databáse

Nechal jsem si zaslat ověřovací e-mail kvůli zpřístupnění možnost používa e-mailové rozhraní, ale při kliknutí na potvrzovací odkaz [2] to vyhodilo chybu

Chyba databáse
Při dotazu do databáze došlo k syntaktické chybě. Příčinou může být chyba v programu. Poslední dotaz byl:
(SQL dotaz skryt)
 z funkce 'User::saveSettings'. MySQL vrátil chybu '1054: Unknown column 'user_newpass_time' in 'field list' (localhost)'.

--Petr.adamek 13:36, 26. 10. 2006 (CEST)

Ano, díky – chyběl sloupec v databasi, stačilo updatovat. Můžete zkusit znovu, mělo by to fungovat. --Tomáš Pecina 13:59, 26. 10. 2006 (CEST)

Funguje, díky. --Petr.adamek 14:13, 26. 10. 2006 (CEST)

Evropský soud pro lidská práva

Začal jsem psát Evropský soud pro lidská práva, ale zjistil jsem, že článek dle mého názoru přijatelné úrovně je již na české Wikipedii [3]. Vím, že jste již nějaké články z cs.wiki přebírali, ale nevím, zda v této praxi chcete nebo nechcete pokračovat. --Petr.adamek 12:43, 28. 10. 2006 (CEST)

Ten článek je spíš průměrný a jsou v něm i určité věcné chyby, ale jestliže ho chcete převzít, můžeme si ho upravit dodatečně: v tom případě, prosím, použijte na konci šablonu {{Wikipedie}}. Díky! --Tomáš Pecina 12:59, 28. 10. 2006 (CEST)

IP adresa nebo IP-adresa?

Mám s tím problém. Podlehnout vlivu angličtiny a psát "IP adresa" (podobně "HTTP server" apod.) je zřejmě dlouhodobě nevyhnutelné, ale zatím udržuji u systémových hlášení psaní "IP-adresa". --Tomáš Pecina 08:27, 2. 11. 2006 (CET)

Podle mého názoru je obojí špatně. Nejvhodnější přívlastkem je přívlastek shodný. Je-li nutné použít přívlastek neshodný, musí stát až za substantivem a nemůže být v nominativu. Má-li být čeština kreolisována, není třeba to zastírat orthografií. Proto podporuji tvar IP adresa apod. -- Zacheus 17:40, 2. 11. 2006 (CET)

U IP-adresy jsem se inspiroval němčinou, nicméně souhlasím, že nejlepší by bylo "adresa IP" – čemuž by ovšem nikdo nerozuměl. --Tomáš Pecina 20:55, 2. 11. 2006 (CET)

Myslím, že nás může více inspirovat Gambrinus I. liga než němčina. -- Zacheus 21:02, 2. 11. 2006 (CET)
Žádná "Gambrinus I. liga" neexistuje... Wikipedista, jež si zde přeje vystupovat pod IP adresou, ale je mu to znemožněno 23:06, 2. 11. 2006 (CET)
Ne? cs:1. Gambrinus liga. -- Zacheus 00:45, 3. 11. 2006 (CET)

Ano, asi je to pravda, příležitostně vrátím "IP adresa". --Tomáš Pecina 18:28, 3. 11. 2006 (CET)

Šablony ca nadpisy – návrh řešení

Jako řešení navrhuji, že budou vytvořeny tři standardní šablony, pojmenované např. Interní odkazy, Externí odkazy a Prameny a literatura, které budou obsahovat pouze text nadpisu. Ty se umístí do textu včetně notace nadpisu, např.:

== {{Interní odkazy}} ==

Na lištu se doplní tři tlačítka, pojmenovaná I, E a P, která budou vkládat příslušný text plus první následující bullet (hvězdičku), např. P vloží:

== {{Externí odkazy}} ==
*

Výhodou řešení je, že obsah samotných nadpisů bude možné později modifikovat, linky Editovat se budou chovat předvídatelně a není potřeba zasahovat do enginu způsobem, který hrozí porušením integrity celé databáse.

--Tomáš Pecina 18:27, 3. 11. 2006 (CET)

To mi přijde jako upachtěné řešení. Chcete-li nadpisy standardisovat, proč nepíšete robota? Algorithmus rozpoznávání je celkem snadný: nadpis + seznam, což platí tak na 80 %. -- Zacheus 19:32, 3. 11. 2006 (CET)

Řešení nemusíte používat, pokud budete psát nadpisy ve standardní podobě, robot je změní. Ale jde mi o to, aby zmizely nelogické linky [[Editovat]], aby bylo přesto možno názvy některých sekcí standardisovat, aby se nenabourala vnitřní struktura databáse a abych přitom nemusel pracovat víc, než je nezbytně potřeba. --Tomáš Pecina 23:58, 3. 11. 2006 (CET)

OK. -- Zacheus 00:09, 4. 11. 2006 (CET)

Provedeno. Budete-li si chtít změnit Viz na Vizte, učiňte tak, prosím, v šabloně. Není vyloučeno, že se na vhodnějším tvaru nakonec shodneme; otázkou je, zda v tomto desetiletí. --Tomáš Pecina 02:06, 4. 11. 2006 (CET)

OK. -- Zacheus 11:48, 4. 11. 2006 (CET)

Dovolím si vyslovit hypothesu, že viz vůbec nemuselo vzniknout ze slovesa vidět, ale lidovou etymologií z běžné latinské zkratky pro videlicet. Důkaz: všechna slovesa, jejichž imperativ končí na -iz, mají -z- v kmeni (např. zmizet). --Tomáš Pecina 22:20, 4. 11. 2006 (CET)

To mi naopak přijde příliš lidové. -- Zacheus 10:28, 5. 11. 2006 (CET)

Je to klidně možné. Vzdělaní lidé zkratku "viz." (psala se s tečkou) znali, různí obrozenečtí podučitelé ji mohli převzít v jiném významu. Dokažte mi, že "viz" může pocházet z "vidět". --Tomáš Pecina 10:32, 5. 11. 2006 (CET)

Šimandlové (ÚJČ) tvrdí, že je to imperativ od vidět. Další důvod, proč hypothese uvěřit. Byla-li by změna -d- v -z- obvyklá, rozkazovali bychom sez!, hlez!, popř. prz! --Tomáš Pecina 10:47, 5. 11. 2006 (CET)

Já bych řekl, že důvodem bylo, že tvar viď byl již obsazen pro rogativum. Ale nejsem expert. -- Zacheus 11:58, 5. 11. 2006 (CET)

Vyloučeno, tam se usus vůbec nepřekrýval. Naopak se zdá, že viď byl původní (správný) imperativ, který později ustoupil viz, jež bylo do jazyka vneseno vinou buď úplné lidové etymologie, nebo přinejmenším kontaminace. Cf. slovenské viď. V každém případě je Vaše posice v obhajobě tvaru vizte velmi slabá, řekl bych balancující na samé hranici neudržitelnosti. --Tomáš Pecina 13:46, 5. 11. 2006 (CET)

Přechylování

Opravil jsem Arendtová na Arendt – případně revertujte. --Tomáš Pecina 03:34, 4. 11. 2006 (CET)

Zde z toho mám smíšené pocity. Pere se ve mně tradicionalista s úctou k cizím jménům. Zdá se ale, že spíše preferuji úctu k cizím jménům. -- Zacheus 11:48, 4. 11. 2006 (CET)

Jsem na tom obdobně. --Tomáš Pecina 12:11, 4. 11. 2006 (CET)

Tlačítka

Interní odkazy by měly mít vloženo [[]], externí [], stejně jako to má tlačítko redirect. -- Zacheus 14:08, 5. 11. 2006 (CET)

Nemyslím, aspoň já je používám předtím, než začnu psát první link. --Tomáš Pecina 14:50, 5. 11. 2006 (CET)

Tak tomu nerozumím. Jak se Váš přístup liší od redirectu? -- Zacheus 14:52, 5. 11. 2006 (CET)

Zmáčknu I a začnu psát odkazy. --Tomáš Pecina 22:07, 9. 11. 2006 (CET)

No, a zde je to stejné. -- Zacheus 22:11, 9. 11. 2006 (CET)

Importy

Nejsem si jist, zda to používat – v historii vznikají linky na neexistující diskusní stránky neexistujících uživatelů. --Tomáš Pecina 13:52, 5. 11. 2006 (CET)

Podle mého názoru je to lepší řešení. V historii jsou uvedeni autoři všech editací. Cf. "Versionen/Autoren" v de: ve skinu Monobook. -- Zacheus 13:56, 5. 11. 2006 (CET)

Připadá mi to poněkud matoucí. Na celé wikipedii je nějakých 10 článků, které by stálo za to převzít nebo jimi aktualisovat stávající texty (např. ŠJůova právní norma), a užitečnou práci tam vždy udělal jeden člověk. --Tomáš Pecina 14:23, 5. 11. 2006 (CET)

Hlavní autor je uveden výslovně. Nicméně neměli bychom potlačovat ani autorství menších editací. --- Zacheus 14:25, 5. 11. 2006 (CET)

Od toho tam je link na původní článek na wikipedii. --Tomáš Pecina 14:39, 5. 11. 2006 (CET)

To ano, ale zde ho má čtenář bez ohledu na (dočasnou) nedostupnost wikipedie. -- Zacheus 14:53, 5. 11. 2006 (CET)

Hvězdička

Myslím, že není správné psát hvězdičku u letopočtu narození s mezerou, protože to není zkratka, ale pouhý symbol vyjadřující význam uvedeného čísla. --Tomáš Pecina 14:38, 5. 11. 2006 (CET)

Myslím, že z typografického hlediska se hvězdička vždy odděluje mezerou. -- Zacheus 14:54, 5. 11. 2006 (CET)
Cf. heslo Witte v Ottovi. -- Zacheus 14:57, 5. 11. 2006 (CET)

Sbírka zákonů/Sbírka zákonů a nařízení

Obávám se, že budeme muset sjednotit zkracování obou sbírek na Sb., tak jako to mají v ASPI. Je v tom příliš velký zmatek – např. dekrety vyšly ve Sb. z. a n., ale běžně se uvádějí se "Sb." --Tomáš Pecina 07:49, 9. 11. 2006 (CET)

Pouze část. Ano, je chyba, že všechny dávají do jednoho pytle. -- Zacheus 21:48, 9. 11. 2006 (CET)

Robot provedl, všechny linky jsou nyní jednotně [[Sb.]]. --Tomáš Pecina 13:42, 9. 11. 2006 (CET)

Škoda. -- Zacheus 21:48, 9. 11. 2006 (CET)

Je to rozumná praxe, jinak by se redirecty rozrostly nad všechny rozumné meze. Ale snad Vás potěší, že sbírky do r. 1918 zůstaly beze změny. --Tomáš Pecina 22:06, 9. 11. 2006 (CET)

Myslím, že s redirecty se to nemá přehánět. -- Zacheus 22:13, 9. 11. 2006 (CET)

Těch odkazů na právní předpisy vydávané do r. 1945 (s výjimkou Benešových dekretů) je méně než 20, takže pokud by Vás přemohla nostalgie, můžete je snadno vrátit. --Tomáš Pecina 08:40, 10. 11. 2006 (CET)

Vítání nových uživatelů

Myslím, že bychom měli vítat až ty, kteří napíší aspoň čárku. -- Zacheus 19:02, 10. 11. 2006 (CET)

Jsou tam pokyny, jak si mají při editování počínat, takže je rozhodně vhodnější vítat je ihned:
Tournesol.jpgRádi bychom Vás přivítali na Iuridictu. Doporučujeme Vám přečíst si některé stránky, které Vám přiblíží provoz a zvyky na Iuridictu, pokud tyto texty ještě neznáte. Několik dobrých rad:

K podpisu na diskussních stránkách stačí napsat 4 vlnovky ~~~~ (nebo je vložit pomocí druhé ikony zprava v liště nad editačním oknem). Naopak články se nepodepisují. Opravdu se nebojte editovat. Když se Vám občas něco nepovede, jiní to spraví.

Doufáme, že se tu uvidíme často.

--Tomáš Pecina 19:09, 10. 11. 2006 (CET)

To ano, ale 99 % z nich nenapsalo nikdy nic. -- Zacheus 19:20, 10. 11. 2006 (CET)

Asi jsme je špatně přivítali. Upřímně řečeno, u mnoha je to oceněníhodná zásluha, nikoli nedostatek. --Tomáš Pecina 19:53, 10. 11. 2006 (CET)

Otto

S nejvyšší pravděpodobností Seznam smazal Ottu. Škoda. -- Zacheus 11:50, 11. 11. 2006 (CET)

Vypadá to tak, už včera jsem tam neúspěšně hledal hasard. Ale zatím bych linky nerušil, může to být krátkodobý výpadek databáse. --Tomáš Pecina 12:23, 11. 11. 2006 (CET)

Kategorie Veřejná správa

Změny kategorií by snáz provedl robot. --Tomáš Pecina 12:25, 12. 11. 2006 (CET)

OK, děkuji. Nechám to tedy na něm. -- Zacheus 12:28, 12. 11. 2006 (CET)

Právě se tak děje. Kategorie Veřejná správa byla míněna poněkud obecněji, jako obdoba kategorie Justice. U některých článků (např. Korupce) nezní Kategorie:Správní právo přiléhavě, ale na druhé straně by byla chyba ji nemít. Příp. je možné tuto kategorii obnovit, ale zařazovat do ní jen články o organisaci veřejné správy (typu Kraj). --Tomáš Pecina 12:36, 12. 11. 2006 (CET)

Myslím, že strom kategorií by měl být jasně disjuktní. Korrupci bych tedy zařadil jak do trestního, tak do správního práva. -- Zacheus 12:41, 12. 11. 2006 (CET)

Pak je ještě problém s Ošatným. --Tomáš Pecina 13:00, 12. 11. 2006 (CET)

Nemyslím. SprP i PP je vhodné zařazení. -- Zacheus 13:07, 12. 11. 2006 (CET)

Úprava úřednických požitků není správní právo, nebo když, tak velmi vzdáleně. --Tomáš Pecina 13:18, 12. 11. 2006 (CET)

Státní služba byla vždy chápána jako integrální součást správního práva. -- Zacheus 13:29, 12. 11. 2006 (CET)

Trestní právo

Mám určité problémy pouštět se do podrobných výkladů o trestním právu, jestliže není zřejmé, co se stane s trestním zákonem. Momentálně to na přijetí do r. 2010 nevypadá... --Tomáš Pecina 10:44, 23. 11. 2006 (CET)

Požadované články

Doporučuji založit stránku Požadovaných stránek. Prvním pojmem, který bych do něj zapsal, by byl Způsobilost.. :) --Augustin Machacek 11:06, 3. 1. 2007 (CET)

To se mi zdá značně předčasné, protože Iuridictum má zatím několikrát méně stránek, než kolik by jich mít mělo. Tento záměr bych odložil na dobu, kdy budeme mít řekněme 1 500 až 2 000 článků. Je to ale jen můj názor... --Tomáš Pecina 01:59, 4. 1. 2007 (CET)

Myslel jsem to jako místo, kam by se psaly neexistující články, o jejichž vytvoření je skutečný zájem.. To přeci nijak nezáleží na aktuálním počtu článků. --Augustin Machacek 14:05, 4. 1. 2007 (CET)

Taková stránka ve skutečnosti existuje. Ještě doplním odkaz na ni do MediaWiki. --Tomáš Pecina 10:35, 7. 1. 2007 (CET)

Mezinárodní právo veřejné

Je nezbytné sloučit Kategorie:Mezinárodní právo veřejné a Kategorie:Mezinárodní právo. -- Zacheus 16:28, 30. 1. 2007 (CET)

Provedeno, je jediná kategorie, Kategorie:Mezinárodní právo. Ostatně Mezinárodní právo soukromé je stricto sensu jen jednou součástí Mezinárodního práva veřejného, takže by vznikaly taxonomické zmatky. --Tomáš Pecina 09:45, 14. 2. 2007 (CET)

MPS je součástí občanského práva v širším slova smyslu. Slučovat MPS a MPV není příliš dobré, ale akceptovat se to dá. -- Zacheus 12:47, 14. 2. 2007 (CET)

Totéž ovšem platí pro každé dílčí odvětví MPV: např. právo mořského rybolovu, asylové právo, právo týkající se přeshraničních imisí mají vždy vnitrostátní i mezinárodní prvek. Proto by themata k MPS měla být kategorisována do MP i do Kategorie:Občanské právo, Kategorie:Rodinné právo, Kategorie:Procesní právo apod. --Tomáš Pecina 11:41, 15. 2. 2007 (CET)

Nikoliv. MPS obsahuje pouze kolisní normy. Vše ostatní je součástí MPV. -- Zacheus 12:30, 15. 2. 2007 (CET)

Společný termín "mezinárodní právo" mi přijde při bližším pohledu na to, co jsou vlastně MPV a MPS poněkud zavádějící. --Dezidor 02:06, 24. 2. 2007 (CET)

Ano, dělení na MPV a MPS je tradiční. Netvrdím, že jsme zvolili optimální řešení, a lze ho kdykoli revidovat. --Tomáš Pecina 21:28, 24. 2. 2007 (CET)