Jiný správní delikt

Přejít na: navigace, hledání

Tzv. jiný správní delikt je obdobou přestupku v případě, že delikventem je právnická osoba a v některých případech též podnikající fysická osoba.

Úprava jiných správních deliktů však není s úpravou přestupků shodná, chybí jim společný procesní podklad a delikventům nejsou zajištěna taková procesní práva, jaká příslušejí přestupcům. To se zejména v případě rozhodování finančních úřadů v minulosti stalo předmětem kritické pozornosti Ústavního soudu.

Sankcí za jiný správní delikt může být pouze pokuta, přičemž horní hranice její výměry je zpravidla několikanásobně vyšší než u odpovídajícího přestupku; v některých zákonech jsou rozdíly i mezi sankcemi pro právnické osoby a pro podnikatele-fysické osoby. I to bývá předmětem časté kritiky, neboť není v souladu s principem rovnosti v právech, aby právnická osoba byla za shodné protiprávní jednání postižena podstatně citelněji než podnikající fysická osoba.

Připravovaný společný zákon o správních deliktech by měl zmiňované nedostatky odstranit.