Lex Havel

Přejít na: navigace, hledání

Lex Havel je neofficiální název vládní[1] osnovy zákona o zásluhách Václava Havla.

Osnova byla navržena po vzoru lex Beneš má 2 paragrafy:[2]

§ 1

Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Tato osnova v ještě výraznější míře než její inspirace vybočila z mezí toho, co lze v demokratické společnosti upravit právním předpisem. Havel je totiž dokonce více kontroversní historickou postavou než obdobně uctívaní předchůdci v zákonech o zásluhách.

Dne 1. února 2012 byla v poslanecké sněmovně schválena v rychločtení, když odvahu hlasovat proti projevil toliko poslanec ČSSD, Jiří Koskuba.[3] V Senátu byla podrobná rozprava.[4] Rovněž v Senátu měl odvahu hlasovat proti jediný zákonodárce, a to kommunista Václav Homolka.[5]

Vizte též

zákony o zásluhách