Lex Beneš

Přejít na: navigace, hledání

Lex Beneš se přezdívá zákonu č. 292/2004 Sb. o zasluhách Edvarda Beneše.

Zákon, přijatý po vzoru lex Masaryk a míněný především jako protisudetoněmecké gesto, má dva paragrafy:

§ 1

Edvard Beneš se zasloužil o stát.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Tento zákon v ještě výraznější míře než jeho předchůdce vybočil z mezí toho, co lze v demokratické společnosti upravit právním předpisem; na rozdíl od T. G. Masaryka byl Edvard Beneš kontroversní historickou postavou a mnohými je proto k ustanovení § 1 posměšně dodáváno "...a o jeho zničení".

Zákon sice nevetoval, ale ani nepodepsal president Václav Klaus, takže je otázka, zda za těchto okolností měl být vyhlášen ve Sbírce zákonů a zda je platný.

Vizte též

zákony o zásluhách
ostatní odkazy