Mrtvá litera

Přejít na: navigace, hledání

Mrtvá litera (zákona) (v angličtině významem odpovídá blue law) je právní norma nebo právní předpis, který se nedodržuje.

K tomu může dojít z různých důvodů:

  1. Za porušení není stanovena sankce (viz lex imperfecta) nebo je tato sankce příliš mírná a nedodržování se vyplácí.
  2. Příkaz právní normy se příčí praxi.
  3. Existence právní normy není obecně známa.
  4. Právní norma je chápána jako příliš přísná nebo absurdní.
  5. Zákonodárce normoval to, co ve skutečnosti právní normou není: příkladem jsou české zákony o zásluhách presidentů Masaryka a Beneše.
  6. Hypothesa právní normy nemůže být naplněna.

Vizte též