Lex Svoboda

Přejít na: navigace, hledání

Lex Svoboda je neoficiální název ústavního zákona č. 50/1975 Sb., kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tj. federální Ústavy).

Tento zákon byl přijat poté, co nemocný president Ludvík Svoboda (1895–1979) od dubna 1974 nebyl schopen vykonávat presidentskou funkci, ale vytrvale odmítal abdikovat. Článek 64 Ústavy jím byl doplněn o nový odstavec 2:

(2) Nemůže-li president Československé socialistické republiky vykonávat svůj úřad (odstavec 1) delší dobu než 1 rok, Federální shromáždění může zvolit nového presidenta Československé socialistické republiky na nové funkční období.

Na základě takto novelisované Ústavy byl 29. května 1975, den po přijetí zákona, Svoboda zbaven funkce. Novým presidentem byl poté zvolen Gustáv Husák (1913–1991), který tento úřad zastával až do r. 1989.

Platná Ústava žádné podobné ustanovení neobsahuje.

Vizte též