Nárok

Přejít na: navigace, hledání

Nárok (angl. claim, něm. Anspruch) je vymahatelné (subjektivní) právo, tj. konkrétní hmotné právo, jehož se lze právními prostředky efektivně domoci.

Nedospělé právo, např. právo na vrácení dluhu ke dni, který ještě nenastal, není nárokem a nelze se ho úspěšně domáhat žalobou u soudu. V procesním právu se nárokem rozumí to, co žalobce po žalovaném požaduje, bez ohledu na to, zda je se svým nárokem úspěšný.

Rozlišování mezi oprávněním a nárokem pochází z němčiny, kde je nárok oprávnění na plnění a pohledávka je nárokem ze závazku. Z nepochopení podstaty rozdílu mezi oprávněním a nárokem vzniklo dnešní nesprávné pojetí, že nárok je kvalititativním stavem oprávnění. Ve skutečnosti je podle Štefana Lubyho nárok svébytná kategorie; prosté oprávnění se na nárok transformuje, čehož součástí je vznik možnosti podat žalobu.