Neoprávněné nakládání s vynálezem

Přejít na: navigace, hledání

Neoprávněné nakládání s vynálezem podle § 123 komunistického trestního zákona byl trestný čin, jehož se bylo dopustil ten, kdo vynález učiněný v republice přihlásil bez souhlasu československých úřadů v cizině, popř. kdo poškodil zájmy republiky tím, že bez souhlasu československých úřadů dá cizinci souhlas k využití vynálezu v cizině

Bylo za něj možno uložit trest až dvou let odnětí svobody.

Protože si komunistický režim tímto způsobem neoprávněně přisvojoval práva k duševnímu vlastnictví svých občanů, byl trestný čin neopráněného nakládání s vynálezem k 1. červenci 1990 rehabilitován zákonem č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci.

Vizte též