Ohrožení hospodářského tajemství

Přejít na: navigace, hledání

Ohrožení hospodářského tajemství podle § 122 komunistického trestního zákona byl trestný čin, jehož se bylo možno dopustit vyzrazením tzv. hospodářského tajemství.

Podle závažnosti za něj bylo možno uložit trest až pěti let odnětí svobody.

Tento trestný čin k 1. červenci 1990 rehabilitován zákonem č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci; problémem totiž bylo, že hospodářské tajemství byl neurčitý pojem, takže tímto způsobem bylo možno postihnout prakticky kohokoli, kdo někdy s druhými hovořil o své práci.

Vizte též