Poškozování zájmů republiky v cizině

Přejít na: navigace, hledání

Poškozování zájmů republiky v cizině podle § 112 komunistického trestního zákona byl trestný čin zaměřený zejména proti emigrantům.

Dopustil je ho ten, kdo "poškozoval zájmy republiky tím, že rozšiřoval nebo umožňoval rozšiřovat v cizině nepravdivou zprávu o poměrech v republice, o jejím mezinárodním postavení nebo o její zahraniční politice". Nepravdivou zprávou se přirozeně mínilo cokoli, co se lišilo od oficialní stranické propagandy.

Trest za tento trestný čin byl maximálně třílety, avšak stejně jako u ostatních protiemigrantských trestných činů za něj bylo možno uložit propadnutí majetku.

Tento trestný čin byl k 1. červenci 1990 rehabilitován zákonem č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci.

Vizte též