Správní delikt

Přejít na: navigace, hledání

Správní delikt je společné označení pro veřejnoprávní delikty, které projednávají správní úřady, tzn. přestupky, jichž se mohou dopustit pouze fysické osoby, a tzv. jiné správní delikty právnických osob a podnikajících fysických osob. Nepočítají se mezi ně trestné činy, které projednávají soudy.

Současná právní úprava správních deliktů je poněkud nepřehledná a roztříštěná: zatímco přestupky jsou upraveny zvláštním zákonem o přestupcích, jiné správní delikty společnou procesní úpravu postrádají a řídí se pouze správním řádem. Tato situace by se měla změnit po přijetí nového zákona, který správní delikty upraví komplexně.

Subjekt

"Subjektem správního deliktu může být obecně fyzická osoba, právnická osoba, či fyzická osoba, která je podnikatelem, v případech, kdy je správní delikt spáchán při jejím podnikání nebo v souvislosti s jejím podnikáním (tzv. podnikající fyzická osoba). Subjekt může být vymezen i jako osoba, která musí mít zákonem požadované speciální vlastnosti nebo postavení, např. dodavatel, výrobce, velitel námořní lodi apod. (tzv. speciální subjekt)."[1]

Prameny a literatura

  1. Zásady právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy. Materiál ministerstva vnitra.