Suspense

Přejít na: navigace, hledání

Suspense (lat. suspensio, ze sub- = pod- + pendere = viset) je nejmírnější církevní censura. Lze ji uložit pouze duchovnímu. Odsouzenému je po dobu trestu zakázáno, v rozsahu stanoveném trestem, udílet svátosti a/nebo jiné úkony vyplývající z moci jeho církevního úřadu a vykonávat stanovená práva, jež z tohoto úřadu vyplývají.

Suspendovaný může pozbýt rovněž příjmů ze svého úřadu, nikoli však práva na bydlení, pokud mu přísluší.

Vizte též