Výnos

Přejít na: navigace, hledání

Výnos (něm. Erlaß, lat. decretum) je nařízení vyššího správního úřadu podřízenému správnímu úřadu nebo nařízení obyvatelstvu nějaké země.

V daňovém právu se jedná o rozhodnutí. V německém právu (nikoliv rakouském či švýcarském) se tento pojem používá též v soukromém právu pro zřeknutí se práva (~ § 1444 ABGB). Současné české právo tento termín neužívá.

Příklady

  1. výnos ministerstva kultu a vyučování č. 416/1849 ř. z., z 13. října 1849, prozatímní řád disciplinární pro university[1]
  2. vynešení, vydané od ministerium financí, č. 15/1861 ř. z., ze dne 15. března 1861, o tom, jaká daň potravní se má vybírati ze stearinu (z kyseliny stearinové), když se dováží do zavřených měst v korunních zemích německo-slovanských
  3. vynešení, vydané od ministerium financí, č. 9/1864 ř. z., ze dne 16. února 1864, ježto se týče některých doplňků k předpisu, vydanému o tom, jak se má nový zákon o dani z kořalky ve skutek uvésti
  4. výnos ministra spravedlnosti č. 25804/19, k rozhodnutí presidenta o amnestii, uveřejněný v č. 37/1919 Věstníku ministerstva spravedlnosti
  5. výnos ministra vnitra č. 223/1946 Ú. l., ze dne 17. ledna 1946, č. B-8151-10/1-46-II/4, o stanovení nových úředních názvů míst

Vizte též