Hlavní strana

Verse z 22. 6. 2020, 12:54; IuriUser (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
VÍTEJTE NA INTERNETOVÉM SERVERU IURIDICTUM!

Iuridictum je monothematická internetová encyklopedie o právu (tedy nikoliv jen o českém právním řádu), založená 23. září 2005. Píše se zde o všem, co s právem souvisí, Iuridictum obsahuje jak výklady obecné, tak informace se zvláštním zaměřením na situaci v České republice, u kterých však vzhledem k přetrvávající legislativní smršti není zaručena aktuálnost. Každý je tu vítán a každý může, vedle získávání informací, psát vlastní články nebo editovat stávající, bude-li dodržovat zdejší pravidla.

Protože cílem serveru je kvalita a odbornost publikovaných textů, může se stát, že některým přispěvatelům bude taktně dáno na srozuměnou, že jejich činnost serveru právě neprospívá. „Politickým zřízením“ Iuridicta totiž není demokracie, ale monokracie. Přesto věříme, že se vám tu bude líbit a najdete tu informace, které není snadné získat jinde.

Vlastníkem a úřadujícím osvíceným diktátorem tohoto serveru je Tomáš Pecina (tomas@pecina.cz). V případě pomoci ho můžete kontaktovat i ve zdejší diskusi.

OBORY
Soukromé právo

Občanské právo‎ – Obchodní právo‎ – Pracovní právo‎ – Směnečné právo‎ – Mezinárodní právo soukromé

Veřejné právo

Správní právo‎ – Evropské právo ‎ – Finanční právo‎ – Legislativa‎ – Ústavní právo‎ – Lidská práva‎ – Mezinárodní právo veřejné‎ – Trestní právo

Ostatní

Iuridictum‎ – Právo‎ – Právníci‎ – Právní dějiny‎ – Římské právo‎ – Církevní právo

REDAKCE
Návod

Než začnete editovat, měli byste si přečíst pravidla a obdobné informační stránky, podívat se na zdejší kategorie a přečíst si nápovědu. Práci si můžete vyzkoušet na pískovišti. Při editaci lze používat šablony. Obecnější diskuse se vedou na agoře. Mechanickou práci vyžaduje údržba.

Statistika

Nyní je na serveru 4 951 hesel, z toho je 808 úplných článků; zbytek jsou přesměrování a rozcestníky. Je zde zaregistrováno 3 627 uživatelů.

VÍTE, ŽE…?
UPOZORNĚNÍ

Veškeré informace na Iuridictu jsou poskytovány bez záruky na základě licence Creative Commons Attribution Share Alike. Tato licence, která je kompatibilní s licencí používanou na původní wikipedii, umožňuje svobodné šíření informací. Není však přípustné vkládat sem materiály, které podléhají autorskoprávní ochraně, např. přepisovat hesla z komerčních encyklopedií nebo texty z většiny učebnic.

Server využívá software MediaWiki známý z původní wikipedie, což dovoluje i propojování s jinými encyklopedickými stránkami pomocí interwiki.